CH MEDICARE 49
  • 548 Đường 3-2, P14, Quận 10
  • Hồ Chí Minh