CH MEDICARE 64 - Big C Phú Thạnh
  • Shop 17-18 tầng trệt Big C Phú Thạnh Số 212 Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Thạnh
  • Hồ Chí Minh