CH MEDICARE 69 - AEON Bình Tân
  • F16 tầng 1, Lô PT1, Khu Y Tế Kỹ Thuật Cao,Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân
  • Hồ Chí Minh