CH MEDICARE 74
  • Lô G-07, Tầng Trệt, Siêu Thị AuChan, Âu Cơ, P14
  • Hồ Chí Minh