Công ty CPDP Đại Phúc
  • Số 25 Đường Phục Hưng, P.Ninh Xá, TP Bắc Ninh
  • Bắc Ninh