Hệ Thống Mỹ Châu
  • 389 Hai Bà Trưng, P.8
  • Hồ Chí Minh