Hệ Thống Mỹ Châu
  • 01 Nguyễn Huy Tự, P.ĐaKao
  • Hồ Chí Minh