Hiệu Thuốc Hải Phòng
  • 243 Tôn Đức Thắng- An Dương
  • Hải Phòng