MEDICARE-CH SỐ 5
  • 22 Hoàng Hoa Thám, P.12
  • Hồ Chí Minh