Nhà Thuốc 17
  • 243 Phùng Hưng-Hà Đông
  • Hà Nội