Nhà thuốc 77
  • 91 đường số 18, Phước Bình- Quận 9
  • Hồ Chí Minh