Nhà thuốc Bạch Đằng
  • 69 Bạch Đằng- Thủy Nguyên
  • Hải Phòng