Nhà Thuốc BÌNH TÂN 2
  • Quang Trung- Ninh Kiều
  • Cần Thơ