Nhà Thuốc Đỗ minh
  • 226 Hà Huy Tập - Gia Lâm
  • Hà Nội