Nhà thuốc Đức Hưng
  • 630 Lý Bôn- TP Thái Bình
  • Thái Bình