Nhà thuốc Đức Lan
  • 184 Tân Mai- Hoàng Mai
  • Hà Nội