Nhà Thuốc Hằng Nga
  • Ngõ 528 Ngô Gia Tự - Long Biên
  • Hà Nội