Nhà thuốc Hiền Mai
  • 458 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân
  • Hồ Chí Minh