Nhà thuốc Hoàng Chinh
  • 171 Bình Phú, Phường 11, Quận 6
  • Hồ Chí Minh