Nhà thuốc Hoàng Thao 2
  • 611 Trần Cao Vâm- Thanh Khê
  • Đà Nẵng