Nhà thuốc Hồng Ngọc
  • 390 Lê Văn Sỹ, Phường 14
  • Hồ Chí Minh