Nhà Thuốc HT Hải Phòng
  • 406 Tôn Đức Thắng- Lê Chân
  • Hải Phòng