Nhà thuốc Khỏe Đẹp
  • Kênh 19/5, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú
  • Hồ Chí Minh