Nhà thuốc Long Châu 18
  • 17/1 Nguyễn Văn Qúa, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12
  • Hồ Chí Minh