Nhà Thuốc Minh Liên
  • Số 106 Đường Hữu Huân- Hoàn Kiếm
  • Hà Nội