Nhà thuốc Nam hoàng
  • 192 Tân Hòa- Vĩnh Bảo
  • Hải Phòng