Nhà Thuốc Nghĩa Hưng
  • Số 1 Vĩnh Hồ- Đống Đa
  • Hà Nội