Nhà Thuốc Ngọc Hà
  • 11B Ngọc Hà- Đống Đa
  • Hà Nội