Nhà Thuốc Ngọc Quang
  • 359 Nam Dư- Hoàng Mại
  • Hà Nội