Nhà thuốc Nguyễn Hà
  • 116 Trần Bình - Mai Dịch
  • Hà Nội