Nhà thuốc Nguyên Thảo
  • 152 Tân Hương, Phường Tần Quý, Quận Tân Phú
  • Hồ Chí Minh