Nhà thuốc Nhung Thành
  • 67 Nguyễn Văn Đừng, Phường 6, Quận 5
  • Hồ Chí Minh