Nhà Thuốc Phú Hưng
  • Số 7 Thanh Đàm - Hoàng Mai
  • Hà Nội