Nhà Thuốc Phước Thiện 3
  • 322 Hùng Vương- Thanh Khê
  • Đà Nẵng