Nhà Thuốc Phượng
  • Số 45 Quốc Tử Giám- Đống Đa
  • Hà Nội