Nhà thuốc số 1
  • 14 Ông Ích Khiêm, Phường 14, Quận 11
  • Hồ Chí Minh