Nhà Thuốc số 148
  • 148 Thiên Lôi, Lê Chân
  • Hải Phòng