Nhà thuốc số 1A
  • 425 Lê Thánh Tông- Hạ Long
  • Quảng Ninh