Nhà thuốc số 1B
  • 2 Lê Lai- Hạ Long
  • Quảng Ninh