Nhà Thuốc số 96
  • 96 Nguyễn Văn Linh- Lê Chân
  • Hải Phòng