Nhà Thuốc Thành Đông
  • 145 Đình Đông- Lê Chân
  • Hải Phòng