Nhà Thuốc Thảo Hằng (164)(011HM269)
  • 131 Nam Dư- Hoàng Mai
  • Hà Nội