Nhà Thuốc Thu Thuỷ
  • Số 1 Khâm Thiên - Đống Đa
  • Hà Nội