Nhà Thuốc Trần Thanh
  • Số 20B7 Phạm Ngọc Thạch
  • Hà Nội