Nhà thuốc Trung Nguyên 2
  • 783 Nguyễn Kiệm, Phường 3
  • Hồ Chí Minh