Nhà Thuốc Tư Nhân
  • Số 1 Nam Đồng-Đống Đa
  • Hà Nội