Nhà Thuốc tư nhân 180
  • 180 Xuân Diệu- Tây Hồ
  • Hà Nội