Nhà Thuốc Tư Nhân Gốc Đề
  • Gốc đề thôn lộc - Từ Liêm
  • Hà Nội