Nhà Thuốc Tư Nhân( Hoàng Đàn)
  • Số 12B Nguyễn Văn Tố- Hoàn Kiếm
  • Hà Nội