Nhà Thuốc Vĩnh Thịnh
  • 17 I Lý Thường Kiệt, Thành Phố Hải Dương
  • Hải Dương